Privacy & Cookies Statement

Jouw Privacy

Je kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke informatie moet vrijgeven. Besluit je echter persoonlijke gegevens over jezelf of anderen aan ons te verstrekken, dan beloven wij hier op een veilige, eerlijke en rechtmatige manier mee om te gaan. Wij hechten grote waarde aan het beschermen van jouw privacy.

Wij vragen op onze website alleen om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer je zelf daadwerkelijk één van onze producten bestelt of wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten. Door jouw verstrekte persoonlijke informatie kan door ons worden gebruikt om je meer relevante content te kunnen bieden of om

Dit is de website van Le Chique design : www.lechiquedesign.nl

Bedrijfsadres is Bosdreef 21, 3247XD Dirksland
Postadres is Bosdreef 21, 3247XD Dirksland
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 72575786
B.T.W.-nummer is NL001914128B24
Rekeningnummer NL 09 RABO 033207284 20

Cookies en uw privacy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
 Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina ís die u op onze site geraadpleegd hebt. Deze informatie wordt gebruikt
 om de inhoud van onze website te verbeteren en om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
 om uw voorkeuren te registreren
, om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst, om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpaginaís die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieÎn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u klant bij ons wordt door het plaatsen van een bestelling of een account maakt, worden uw NAW-gegevens en bestelgegevens opgeslagen, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Daarnaast verzamelen wij geanonimiseerde statistieken via Google Analytics, Visual Website Optimizer, Bing Ads, Facebook ads en Google AdWords, daarmee verbeteren wij onze campagnes en websiteprocessen.

Contact opnemen in verband met privacybeleid

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
 per email: welkom@lechiquedesign.nl
 of per telefoon: 06 -18 25 00 18.

Over communicatie per e-mail of telefoon

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. 
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

d.d. 24 mei 2018